VELENICKÉ KOMORY

 

Jedná se o soustavu pískovcových lomů, kde v důsledku podzemní těžby vznikly rozlehlé komory o výšce

2 až 4 metry, táhnoucí se hluboko do masivu. Dříve sloužily jako sklad ovoce. V současnosti je vlastníkem

uskupení soukromých osob z řad sklářů a je vypracován projekt na kulturní využití podzemí.