“Člověk by vlezl i do pekla, jen proto, aby jej objevil…” Karel Čapek

“Tam dole odpočítávají kapky rozdílnými hlasy s úzkostnou přesností čas a pro nikoho. Přebírají minuty a vteřiny, ale na hladinách podzemních jezer spí odlesk věčnosti..” Rudolf Těsnohlídek

“Speleolog zpřesňuje v geologii poznatky o mocnosti a druhu hornin, o velmi starých výplních, svědcích horních vrstev, které zmizely pradávno působením eroze a denudace z povrchu Země. Speleolog odhaluje nádherná podzemní muzea z předhistorické doby, díla, která vznikla před několika deseti tisíciletími roků a která jsou projevem citlivosti, smyslu pro umění a vyjadřují i rituální projevy prvních lidí . Tyto stopy jsou téměř vždy hluboko pod zemí a jejich objevení je často výsledkem sestupů do propastí, plazení se, potápění i dobrodružných plaveb…” Felix Trombe

“Znenadání, než jsem mohl udělat jediný pohyb, roznítila se jasná zlatistá žluť do běla a celým mým tělem projel prudký otřes. Uši mi zalehly hromovým rachotem. A už z jícnu vyrazila nová salva žhavých kusů lávy. Strnul jsem a se sevřeným hrdlem upíral oči na chomáče rudých střel, stoupající v pomalých, dokonalých křivkách. Kratičké zastavení, jakoby zaváhání – a nato se rozpoutalo ohnivé krupobití. Tentokrát přišlo varování příliš pozdě a já se octl přímo uprostřed palby! Přikrčený, hlavu mezi rameny, ale s tváří obrácenou k obloze, čelem k nebezpečí, vpíjel jsem se pohledem do klenby zvučící zlověstným pípotem. Kolem dokola se s tlumeným žuchnutím rozpleskávaly ještě těstovité sopečné pumy. Vtom se něco temného řítí přímo na mne. Instinktivně jsem uskočil a pocítil jsem, jak se kus lávové taveniny rozplácl jen několik málo centimetrů od mé levé nohy. Chci se ohlédnout, ale kdepak – už je tu nová střela! Nový skok stranou: unikl jsem jen o vlas… A pak zčista jasna pískot prořídl; ještě několik ostrých svistů, a bylo po ohnivé spršce. Dovedete si představit, jaký asi pocit má hlemýžď, když po přestálém nebezpečí zase vylézá z ulity? Já ano.” Haroun Tazieff

“Ale přece nikdy mou duši tak teskné city nesklíčily, jako před léty… několik neděl po zřícení se oblouku kamenného mostu Karlova… kdy se svolením tvůrce pražské kanalizace, inž. Lindleye… oděn v ochranný “skafandr” potápěče… maje obličej zakryt ochrannou maskou proti otravným plynům a podoben obludné příšeře, odvážil jsem se spustiti poprvé k výzkumné výpravě až na dno podzemní Prahy !” Karel Ladislav Kukla

 

 STATUT

 SPELEOLOGICKÁ ČINNOST

PORADENSKÁ ČINNOST - OBOR PODZEMNÍ STAVBY

 FOTOGRAFICKÉ PRÁCE

 POČÍTAČOVÉ ZPRACOVÁNÍ DAT

 POŘÁDÁNÍ KURZŮ

 NĚKTERÉ Z NAŠICH PRACÍ